ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 10/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2563 ประธานที่ประชุมโดย นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว…ฐิติกา