ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 ประธานที่ประชุมโดย นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว : ฐิติกา