ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

15 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ