ประชุมคณะอนุกรรมการ

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ สพป.เพชรบุรี เขต 1, สพป.เพชรบุรี เขต 2, สพม.10, สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน