ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

        ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : ฐิติกา