ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

        นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี