ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี รวม 34 คน ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้