ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ปีการศึกษา 2565

23 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี