ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 9.00 – 12.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเครือชุลี เรืองแก้ว พร้อมด้วย นางพัชราลัย พงษ์เผือก และนางสาวจันทกานต์ อรุณ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings