ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนายกฤษธร กรีดกราย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ในการประชุมผ่านระบบทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอรรพล สังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว