ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

20 ก.ย.65 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน เพื่อให้หน่วยงานแต่ละสังกัดได้นำเสนอและจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายในภาพรวมของจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เขต 2 สพม.เพชรบุรี กศน.จังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ณ ธารามันตราชะอำรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี