ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมมอบนโยบาย ติดตามงานตามภารกิจ กำชับให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินการตามมาตรการป้องและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดภาพ/นำเผยแพร่…ธนิษฐา