ประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่สถานศึกษา

29 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางเครือชุลี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่สถานศึกษา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี น.อ.ชลทัย รัตนเรือง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล.เพชรบุรี และทีมงานเป็นวิทยากรในครั้งนี้