ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี