ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี