ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี