ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDGs

12 เมย. 65 เวลา 9.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDGs โดย..ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ให้ความรู้และแสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย SDGs : Sustainable Development Goals พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เผยแพร่ : ฐิติกา