ประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโดยผ่านกลไลของ กศจ. ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโดยผ่านกลไลของ กศจ. ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี