ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีลงสู่ภาคปฏิบัติ

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีลงสู่ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เผยแพร่ : ฐิติกา