ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564

งานคุรุสภา ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564 ของจังหวัดเพชรบุรี มีนายสมสันต์ ลือกำลัง เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี