ประชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางองค์กรและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี