ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ

นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค”        กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 2 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร