ประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2566 ซึ่งได้มีการร่วมกันพิจารณาโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม “องค์กรคุณธรรม” เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน