ประชุุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดงาน