ผลการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการอุดมศึกษาฯ/อื่นๆ ที่จัดการศึกษา)

ผลการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี จังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการอุดมศึกษาฯ/อื่นๆ ที่จัดการศึกษา)