พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีโดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ เป็นประธานในพิธี