พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนพร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มลูกเสือฯ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี