พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันอาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีฯ.