มอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

22 พ.ย. 65 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุม            คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1.ประเภท​ลูกเสือ​สำรอง
​     – โรงเรียน​วัดหนองแก​ (กล่อมวิทยาคาร)​ สังกัดสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบุรี​ เขต​ 2

       ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับประเทศ
2.​ ประเภท​ลูก​เสือ​สามัญ
     – โรงเรียน​วัดตาลกง​ (ธรรมศรียาทร)​ สังกัดสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบุรี​ เขต​ 2

       ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับประเทศ
3.​ ประเภท​เนตรนารีสามัญ
    – โรงเรียน​บ้านท่ายาง​ (ประชาสรรค์​)​ สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษาประถมศึกษา​เพชรบุรี​ เขต​ 2

       ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับประเทศ
4.ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
    – โรงเรียน​ท่ายาง​วิทยา​  สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เพชรบุรี

       ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับประเทศ
5.ประเภท​ลูก​เสือวิสามัญ
    – วิทยาลัย​เกษตร​และเทคโนโลยีเพชรบุรี​ สังกัด​สำนักงานคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​

       ได้รับรางวัล ชมเชย  ระดับประเทศ