ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 1