รายงานผลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี จังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานการศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/อุดมศึกษาฯ/อื่นๆ ที่จัดการศึกษา)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี