18.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการรจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการรจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563