รายงานผล ตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ.2566

 

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน    คลิ๊ก

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๑๒ เดือน    คลิ๊ก

 

 

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ  เพื่อมอบนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี