ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “1ความดี คนพริบพรี ทำได้”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 7.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร   ตามโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “1ความดี คนพริบพรี ทำได้”          ภายใต้แนวคิด ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน  ณ วัดศีรษะคาม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี