ร่วมกิจกรรม “การศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม” ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566