ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพื่อจัดซื้อที่ดินและปรับปรุงอาคารเรียน

21 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพื่อจัดซื้อที่ดินและปรับปรุงอาคารเรียน โดย..นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ณ หอประชุมวัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี