ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

7 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางจงกล อรรถอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี