ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้ทั้งหลักวิชาการ และทักษะชีวิต ประสบการณ์งานอาชีพ

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้ทั้งหลักวิชาการ และทักษะชีวิต ประสบการณ์งานอาชีพ