ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 33 ราย แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 ราย และสังกัดสำนักงานมัธยมศึกษา จำนวน 22 ราย โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างเป็นผู้ให้ข้อตกลง และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจาก กศจ.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ/ข่าว…ธนพร นำเผยแพร่…ธนิษฐา