ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเชาวนีย์  สายสุดใจ  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 6 ราย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จาก รร.บ้านหนองไผ่ จำนวน 1 ราย,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก รร.เขาย้อยวิทยา จำนวน 2 ราย , นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จาก รร.บ้านยางน้ำกลัดเหนือ จำนวน 1 ราย, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จาก รร.วัดในกลาง จำนวน 1 ราย และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก รร.วชิรธรรมโศภิต จำนวน 1 ราย  โดยมีนางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้