วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นำของขวัญและสิ่งของเฉพาะบุคคล อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับน้อง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งถือโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจแก่เด็ก ๆ และคณะครู โรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ 1.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 2. โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนวัดทองทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) อ.เมือง จ.เพชรบุรี