วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

วันอังคารที่ 7  มิถุนายน  2565  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 นายชาญยุทธ  สุทธิธรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะครู และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี