วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565

วันพุธที่ 8  มิถุนายน  2565  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และดำเนินการตรวจประเมิน ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting