วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกฤษธร  กรีดกราย นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา