วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565