วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิธีเปิดการติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่วมประชุมการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ฯ

วันพุธที่ 18  พฤษภาคม  2565  นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการติดตาม   ผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย  และร่วมประชุมการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผ่านการรับสัญญาณถ่ายทอดทางวิดีทัศน์