(ศธจ.เพชรบุรี)สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์เทศกาลวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีภายในงาน มีซุ้มบริการขนมหวานและอาหารว่าง ซึ่งสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีสนับสนุนขนมเต้าหู้นมสดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และมีพิธีกล่าวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แทนผู้ร่วมงานกล่าวขอพรจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำทุกท่านสรงน้ำพระและเป็นผู้ใหญ่ให้พรผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นสิริมลคลและแสดงความขอบคุณต่อทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา