ศธจ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเอกชน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และนางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเอกชน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์  โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา และโรงเรียนศึกษาปัญญา   โดยได้เน้นย้ำนโยบาย ความปลอดภัยในสถานศึกษา  โดยให้โรงเรียนดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน ตั้งแต่เดินทางเข้าสู่รั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนถึงบ้าน  การดูแลด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย การป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ตลอดจนรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อย