ศธจ.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ อำเภอเขาย้อย ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566