(ศธจ.เพชรบุรี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ชุดที่ 66 ครั้งที่ 13

14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ชุดที่ 66 ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมขุนวิเศษดรุณกิจ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี